TRUSTPAY

TRUSTPAY
NỀN TẢNG CỔNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Công ty Cổ phần Trustpay – Trustpay Holdings chuyên đầu tư trong các lĩnh vực fintech, blockchain, bất động sản, nông nghiệp thông minh, vàng bạc đá quý, dược phẩm và các ngành công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.